Witaj na stronie J-Tech. Jesteśmy profesjonalistami w systemach zabezpieczeń.

Firma J-Tech jest liderem w dziedzinie prac instalacji elektrycznych, montażu i obsługi sieci monitoringu wizyjnego oraz pozostałych systemów zabezpieczeń. Jesteśmy świadomi, jak ważne w dzisiejszych czasach są… ekonomiczne korzystanie z budynków. Zapewnienie im trwałości oraz bezpieczeństwa, pozwoli Państwu na długotrwałe i funkcjonalne użytkowanie swojego domu, mieszkania, czy miejsca pracy oraz kontrolą owego majątku z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze. Poza oczywistymi korzyściami płynącymi z przeprowadzenia remontów, dociepleń oraz konserwacji sieci elektrycznych, niezwykle ważne jest, aby nasi klienci mieli pełną… świadomość walorów, jakie daje im monitoring. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy zainstalowane kamery postrzega się jedynie, jako narzędzia do odstraszania złodzieja czy nieuczciwego pracownika przed kradzieżą…. Nasza firma stara się otworzyć Państwa oczy na ogrom korzyści, jakie daje przygotowany przez nas system. W dodatku zapewniamy kompleksowe szkolenie pozwalające w pełni wykorzystywać możliwości naszych instalacji.

Alarmy

Instalacje alarmowe najnowszej generacji

Obecnie instalacje systemów alarmowych powinny spełniać wymagania norm obowiązują…cych już od dawna na terenie Unii Europejskiej. Trzeba zwrócić na to uwagę wybierają…c firmę, która zaprojektuje system alarmowy oraz na instalatorów, którzy zainstalują urzą…dzenia. Alarmy służą… przede wszystkich ochronie mienia oraz osób. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (w skrócie SSWiN) to cały ‚zespół środków technicznych oraz zasad taktycznych, których celem jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia).

Zadaniem systemów sygnalizacji zagrożeń jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na stan zagrożenia. W większości przypadków systemy alarmowe pracują w jednym z trzech trybów: czuwanie, dozór lub alarmowanie. Tryby te, dostosowuje się zgodnie z zasadami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i funkcjonalnością… dla użytkowników. Systemy alarmowe projektuje się uwzględniając rangę obiektu chronionego. Dla obiektów o dużej roli, ważnych strategicznie lub o dużej wartości materialnej stosuje się zintegrowane systemy zabezpieczeń, które nie ograniczają… się jedynie do wykorzystania SSWiN. Należy pamiętać, że systemy sygnalizacji włamania i napadu są jedynie niezbędnym minimum w elektronicznym wspomaganiu zabezpieczeń naszego mienia.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu dzielimy na klasy ze względu na poziom jakościowy środków technicznych i ich organizacji (urządzeń instalacji przewodowej i zasad obsługi technicznej) oraz określając zdolność‡ do ochrony obiektu w warunkach zakłóceń środowiskowych oraz sabotażowego działania na system.

W celu uzyskania dodatkowych szczegółów odnośnie instalacji alarmowej, która sprosta Państwa wymaganiom zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z jednym z naszych oddziałów.

Learn More

Alarmy

Instalacje alarmowe najnowszej generacji

Obecnie instalacje systemów alarmowych powinny spełniać wymagania norm obowiązują…cych już od dawna na terenie Unii Europejskiej. Trzeba zwrócić na to uwagę wybierają…c firmę, która zaprojektuje system alarmowy oraz na instalatorów, którzy zainstalują urzą…dzenia. Alarmy służą… przede wszystkich ochronie mienia oraz osób. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (w skrócie SSWiN) to cały ‚zespół środków technicznych oraz zasad taktycznych, których celem jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia).

Zadaniem systemów sygnalizacji zagrożeń jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na stan zagrożenia. W większości przypadków systemy alarmowe pracują w jednym z trzech trybów: czuwanie, dozór lub alarmowanie. Tryby te, dostosowuje się zgodnie z zasadami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i funkcjonalnością… dla użytkowników. Systemy alarmowe projektuje się uwzględniając rangę obiektu chronionego. Dla obiektów o dużej roli, ważnych strategicznie lub o dużej wartości materialnej stosuje się zintegrowane systemy zabezpieczeń, które nie ograniczają… się jedynie do wykorzystania SSWiN. Należy pamiętać, że systemy sygnalizacji włamania i napadu są jedynie niezbędnym minimum w elektronicznym wspomaganiu zabezpieczeń naszego mienia.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu dzielimy na klasy ze względu na poziom jakościowy środków technicznych i ich organizacji (urządzeń instalacji przewodowej i zasad obsługi technicznej) oraz określając zdolność‡ do ochrony obiektu w warunkach zakłóceń środowiskowych oraz sabotażowego działania na system.

W celu uzyskania dodatkowych szczegółów odnośnie instalacji alarmowej, która sprosta Państwa wymaganiom zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z jednym z naszych oddziałów.

Learn More

From The Blog

Nasze referencje