Alarmy

Instalacje alarmowe najnowszej generacji

Obecnie instalacje systemów alarmowych powinny spełniać wymagania norm obowiązują…cych już od dawna na terenie Unii Europejskiej. Trzeba zwrócić na to uwagę wybierają…c firmę, która zaprojektuje system alarmowy oraz na instalatorów, którzy zainstalują urzą…dzenia. Alarmy służą… przede wszystkich ochronie mienia oraz osób. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (w skrócie SSWiN) to cały ‚zespół środków technicznych oraz zasad taktycznych, których celem jest zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia).

Zadaniem systemów sygnalizacji zagrożeń jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na stan zagrożenia. W większości przypadków systemy alarmowe pracują w jednym z trzech trybów: czuwanie, dozór lub alarmowanie. Tryby te, dostosowuje się zgodnie z zasadami, normami, wymaganiami bezpieczeństwa i funkcjonalnością… dla użytkowników. Systemy alarmowe projektuje się uwzględniając rangę obiektu chronionego. Dla obiektów o dużej roli, ważnych strategicznie lub o dużej wartości materialnej stosuje się zintegrowane systemy zabezpieczeń, które nie ograniczają… się jedynie do wykorzystania SSWiN. Należy pamiętać, że systemy sygnalizacji włamania i napadu są jedynie niezbędnym minimum w elektronicznym wspomaganiu zabezpieczeń naszego mienia.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu dzielimy na klasy ze względu na poziom jakościowy środków technicznych i ich organizacji (urządzeń instalacji przewodowej i zasad obsługi technicznej) oraz określając zdolność‡ do ochrony obiektu w warunkach zakłóceń środowiskowych oraz sabotażowego działania na system.

W celu uzyskania dodatkowych szczegółów odnośnie instalacji alarmowej, która sprosta Państwa wymaganiom zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z jednym z naszych oddziałów.